Stavebný dozor:

033/260 10 40

Stavebný dozor pozemných stavieb z Pezinka

Pred rekonštrukciou; Dostojevského rad, Bratislava

Po rekonštrukcii; Dostojevského rad, Bratislava

Most Apollo

O firme