Stavebný dozor:

033/260 10 40

Inžinierske a pozemné stavby v Pezinku

V rámci svojej činnosti sa venujeme vedeniu, príprave a obnove stavieb, pozemným a inžinierskym stavbám. Poskytujeme tiež poradenské služby a riešime systémové poruchy obvodových plášťov bytových domov.
Pri objednaní našich služieb vám poskytneme i rozpočtovú kalkuláciu. Pozrite si galériu našich prác.

Používame vhodné stavebné materiály v súlade s STN EN. K práci pristupujeme pedantne a sme maximálne diskrétni.

Máme dlhoročnú prax a bohaté odborné skúsenosti v oblasti stavebného inžinierstva, ktoré sme využili i pri stavbách akými sú napríklad:

 • Most Apollo
 • ČOV Hamuliakovo
 • Bytové a rodinné domy v Bratislave a Bratislavskom kraji
 • Stavby realizované v roku 2013:
  Rekonštrukcia bytového domu - Dostojevského Rad 13 v Bratislave, Obnova a zateplenie bytového
  domu – Tehelná 13/15 v Bratislave, Oprava loggií a fasády bytového domu – Kukučínova 48/50
  v Bratislave, Rekonštrukcia bytového domu – Špitalská 45,47,49 v Bratislave

 • Ponuka služieb stavebného dozoru

  • vedenie stavieb
  • pozemné stavby
  • inžinierske stavby
  • príprava stavieb
  • poradenstvo
  • financovanie
  • obnova stavieb
  • odstránenie systémových porúch
  • systémové poruchy
  • rozpočtovanie, kalkulácia
  • inžinierska činnosť - V rámci tejto činnosti vybavujeme stavebné povolenia na príslušnom stavebnom úrade. Pripravujeme podklady na kolaudačné konanie.

  Ceny služieb stavbyvedúceho

  Cenové relácie riešime individuálne podľa náročnosti stavebných prác, od 1 - 2,5 % z rozpočtových nákladov na stavbu bez DPH:

  Služby je potrebné objednať si v predstihu približne 14 dní a sú dodávané osobnou účasťou a kontrolnou formou v rámci kontrolných dní.

  Veríme, že v prípade potreby či záujmu nás oslovíte. Spravíme všetko preto, aby ste boli maximálne spokojní a stavba bola úspešne realizovaná.

  Ako Vám môže pomôcť stavebný dozor alebo ako predísť chybám pri budovaní stavieb

  • Stavebný dozor nie je formalita
  • Často sa stretávame v našej praxi s príkladom, že investor nás kontaktuje v štádiu už rozostavanej stavby. Sme schopní a ochotní pomôcť aj v tejto situácií. Vieme aj podľa fotodokumentácie jednotlivých stavebných postupov vyhodnotiť kvalitu alebo nedostatky stavby bez predchádzajúcej prítomnosti stavebného dozoru. Vieme vykonať nápravnú činnosť v prípade nedostatkov, ale nie vždy sa to zaobíde bez zvýšených rozpočtových nákladov na stavbu (nemyslíme tým náklady stavebného dozoru, ale konkrétne náklady na odstránenie nedostatkov stavby).
  • Funkciou stavebného dozoru nie je len súlad projektovej dokumentácie s realizáciou stavby, technologických procesov, dodržiavanie STN EN, ale aj použitie vhodnejších materiálov, lacnejších technológií, ušetrenie finančných prostriedkov s dodržaním požadovanej kvality a funkčnosti realizovaných stavieb.
  • Doporučujeme a našou snahou je aj to, aby ste na stavebný dozor nepozerali ako na zvýšený finančný náklad, ale práve naopak. Naše skúsenosti nám to potvrdili v mnohých prípadoch realizovaných stavieb, kde ušetrené náklady boli vo výške 5 až 10 %, pričom cena stavebného dozoru je ďaleko nižšia (1-2,5%).